18 Mayıs 2016 Çarşamba

Mirsis Eğitimleri Devam Ediyor!


Kurum içi iletişim kalitemizi artırmak ve İş geliştirme, insan kaynakları gibi iş birimlerimizin, işimizin özünde yer alan temel teknolojik kavramlar ve güncel teknolojik gelişmeler konusundaki farkındalığını artırmak amacı ile Teknoloji Müdürümüz Dr. Ersin Ünsal’ın eğitimine katıldık. Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeyi, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmeyi hedeflediğimiz bu sunum sırasında farklı müşterilerimizin özel ihtiyaçları ve beklentileri de değerlendirildi.

12 Mayıs 2016 Perşembe

11 Mayıs 2016 Çarşamba

Mirsis Proje Danışmanlığı Hizmeti

Mirsis Proje Danışmanlığı Hizmeti
Mirsis Proje Danışmanlık Hizmetine, müşterilerinin temel yetkinliklerine ve iş sonuçlarına odaklanmasını sağlamayı amaçlayarak, yeniden yapılanma ve yeni uygulamaların hızla hayata geçirilmesinde destek olan stratejik bir çalışma modeli olarak yaklaşır. Etkin bir yönetim ile müşterilerine, talep ettiği hizmetin beklenen kalite ve sonuçlarını sağlamaya çalışarak rekabet avantajı yaratmayı hedefler.

Proje Yaklaşımı

Mirsis, müşterilerinde gerçekleştirdiği projelerin istenilen kalite ve zamanda tamamlanabilmesi için iyi bir ekip çalışmasının gerekli olduğuna inanmaktadır.
Ekibin disiplinli ve uyumlu çalışması, iletişimin üst
seviyede sağlanması çok önemlidir.

Proje Hizmetlerindeki Temel Hedefler;


• Gerçek ihtiyacı belirlemek
• Doğru yetkinlik ve bilgi birikimine sahip çalışanlar ile birlikte çalışılan kurum kültürüne uyumlu bir ekip oluşturmak
• Kurumun iş yapma biçimini benimseyen, proaktif bir yaklaşım ile proje başarısını sağlamak olarak sıralanabilir.

Faydaları

• Proje kaynak maliyetlerinin önceden hesaplanabilmesi
• Proje yönetimi tecrübesi
• Daha kısa işe alım ve eğitim süreleri
• Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım
• Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı
• Esnek kaynak havuzundan yararlanma
• Risklerin kontrol altına alınmasının sağlanması
• Operasyonel verimlilik, yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmasının sağlanması
• Ölçümlenebilir hizmet seviyeleri belirleyip, bunların garanti altına alınması