25 Nisan 2016 Pazartesi

Mirsis Test Hizmeti


Mirsis Test Hizmeti
Test Neden Gerekli?

Yazılım projelerinde çıkan hatalar ne kadar geç fark edilirlerse o kadar yüksek maliyetlere yol açarlar. Yazılım geliștirme yașam döngüsünün ilk așamalarında yapılan testlerle ortaya çıkan hatalar projeye efor maliyeti olarak yansır, son așamalarında ortaya çıkartılan hatalar ise müșterinin bilgisi dahilinde olabileceği için hem yüksek maliyetli hem de itibar zedeleyici bir șekil alabilir.  Test maliyetleri hataların projede tespit edildiği așamaya bağlı olarak çok değișkenlik göstermektedir. Önemli olan hataları yazılım geliștirme yașam döngüsünün ilk adımlarından bașlayarak gidermeye yönelik test așamaları ile yürütmek, yönetmek ve raporlamaktır. Bu șekilde amaçlanan kalite ve standart seviyesine ulașmak ve süreçleri iyileștirmek mümkündür.

Servis Seviyesi Koșulları - SLA

Kullanıcı kabul testi eforunun tüm proje eforu içinde ve genel (%15) olarak belirlenen değerlerde kalması sağlanacaktır.

Hangi Sektörlerde Önem Kazanıyor?

Riskin ve rekabetin fazla olduğu telekom ve finans sektörleri bașta olmak üzere kaliteye önem veren ve yazılım geliștiren veya geliștirten tüm firmalar için hayati bir öneme sahiptir. “Mirsis, CMMI standartlarını referans alarak olușturduğu Test Yönetim Süreci ile yazılımların test așamalarını yönetmekte ve konusunda yetkin test uzmanlarından olușturduğu ekipler
ile hem kendi iç projelerini test etmekte hem de müșterilerinde
proje bazlı outsource modeli temelinde test hizmeti vermektedir.”

Test Hizmetlerine Genel Bakıș

Yazılım testi, temel olarak elde edilen ürünün beklenen kalitede olduğunu belirlemek, değilse istenilen kaliteye ulaștırılmasını sağlamak için kullanılan bir süreçtir. Test konusuna göre, Fonksiyonel Testler, Kullanılırlık Testi, Sağlamlık Testi, Performans Testi, Yük Testi, Güvenlik Testi, Stres Testi gibi test çeșitlerinden uygun olan test tiplerinin seçilmesi, seçilen test tiplerinin hangi ortamda, ne zaman ve kimler tarafından test edileceği bilgisinin plana ilave edilmesi ile strateji belirleme çalıșmaları tamamlanır.

Yazılım geliștirme yașam döngüsünün her bir fazına karșılık gelen bir test fazı da bulunmaktadır. Testler de bu döngüye uygun olarak her așamada yapılır ve bir sonraki așama için gerek duyulan kalite kıstaslarına erișilmiș olduğunun garantisi verilir. Mirsis, müșterilerinin geliștirmeyi planladığı uygulamalarda çıkan test ihtiyaçlarını yazılım geliștirme yașam döngüsünün, yazılımcıların yapmak zorunda olduğu birim testleri dıșındaki her așamasında uygulanabilir test aktiviteleri ile destekler. Sunulan test hizmetleri bir bütün olarak veya mantıksal bütünlük gösteren paketler halinde sunulur.


Test Yönetim Süreci ve Kavramları

Test süreci yazılım yașam döngüsünün analiz așamasında bașlar, onayına sunulmasına kadar devam eder. Test Yönetim Hizmeti, așağıda belirtilen süreç adımlar kapsamında yerine getirilir.

Test Stratejisi Belirleme ve Planlama Așaması: Test stratejisi bir ürünün nasıl test edileceğinin resmi olarak tanımlanmasıdır. İhtiyaç duyulan bütün test tipleri ve seviyeleri öncelikli olarak belirlenir.

Test Analiz ve Geliștirme Așaması: Planlamada belirlenen test amaçları, belirlenen gereksinimler de göz önüne alınarak testin analizi ve gerçekleștirilmesi için gerekli geliștirme așamaları ișletilir.

Test Gerçekleștirme Așaması: Onaylı Analiz dokümanı ve teknik tasarım dokümanı incelenerek test geliștirme așamasında edinilen bilgiler ve olușturulan platformlarda, gereksinimler test senaryoları ve test case’lere dönüștürülür ve testler ișletilmeye bașlar.

Test Sürecinin Kapatılması: Sonlandırılan testlerin sonuçları birleștirilerek test projesinin kapatılma kararı verilir. Kapatılan testlere kullanılmak üzere arșivlenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder