1 Kasım 2016 Salı

Mirsis, Teknoloji Yönetimi toplantısında, İş Süreç Yönetimi alanında
blok zinciri kullanımı alternatiflerini değerlendirdi.27 Ekim 2016 Perşembe

Blok Zinciri Teknolojisi ve İş Süreçleri Yönetimi

Blok zinciri yılındayız. Blok zinciri teknolojisi gerek gördüğü ilgi gerekse yapılan yatırımlar açısından değerlendirildiğinde;  yenilikçi teknolojiler arasında başı çekmektedir. Finans, lojistik, sigortacılık ve sağlık gibi birçok farklı sektörde blok zinciri teknolojisiyle ilgili araştırmaların ve denemelerin yapıldığını biliyoruz. Gartner'ın raporlarına göre, blok zinciri teknolojisi, (şişirilmiş) beklentilerin zirve yaptığı (peak of inflated expectations) bir dönemden geçiyor ve tahminen 5-10 yıllık bir dönem sonrası birçok sektörde yaygın kullanımını görmeye başlayacağız.
Peki  birçok sektörde beklentilerin zirve yaptığı blok zinciri teknolojisi, iş süreçleri yönetimi (İş Süreçleri Yönetimi - İSY / Business Process Management - BPM) alanında neler vadediyor ve ne gibi katkılar sağlayabilir?
Blok zinciri teknolojisi, iş süreçleri yönetimi alanında da kullanılabilecek özellikler içeren bir teknolojik altyapıdır. Ancak tarihsel tecrübelerimizden biliyoruz ki, herhangi bir alanda sadece teknolojik altyapının değişiminin getireceği fayda oldukça sınırlı seviyededir. Blok zinciri teknolojisi, iş süreçleri yönetimi alanında teknolojik altyapı değişiminin de ötesinde yeni fırsatlar sunma potansiyeli olan bir teknolojidir. Peki nedir bu özellikler?
Şekil 1'de görülen değer-odaklı iş süreçleri yönetimi çerçevesine (value-driven BPM) baktığımızda, merkezde şeffaflık yer almaktadır. Şeffaflık, organizasyondaki paydaşların iş süreçlerini daha iyi şekilde anlamasını ve takip edebilmesini sağlamaktadır.

                                              Şekil 1. Değer Odaklı İş Süreçleri Yönetimi
Şeffalık sağlandığı noktada, İSY üç farklı  eksende katma değer sağlar. Bunlar verimlilik-kalite; çeviklik-uyumluluk ve ağ-entegrasyon eksenleridir. Şimdi blok zinciri teknolojisinin bu eksenlerde sunabileceği katkıları ve fırsatları örnekleriyle inceleyelim.
Verimlilik-Kalite: Blok zinciri teknolojisinin en büyük avantajı, merkezi otoriteyi ortadan kaldıran dağıtık güvenlik yapısıyla sunduğu maliyet ve zaman avantajlarıdır. Para gönderme, takas ve mutabakat gibi finansal kullanım alanlarını incelediğimizde, blok zinciri teknolojisinin işlem sürelerini kısalttığını ve maliyetleri azalttığı; diğer bir ifadeyle verimliliği arttırdığı rahatlıkla gözlemlenebilir.
Süreçteki çıktıların kalitesini değerlendirdiğimizde ise; blok zinciri teknolojisinin sunduğu güvenli altyapı, sürece sokulan girdileri güvenli olarak takip edebilme yeteneği sunmaktadır. Sigortacılık örneğinde tanzim için sunulan belgelerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak sunulabilmesi sağlamak ya da tedarik zincirlerinde gerçek ürünler yerine sahte veya düşük kaliteli ürünlerin sisteme dahil olmasının önüne geçebilmek, ilgili süreçlerdeki çıktıların kalitesini arttıracaktır. Blok zinciri teknolojisinin sunduğu altyapı, girdileri güvenli ve şeffaf şekilde takip edebilmemizi sağlayacak ve süreç kalitesinin artması konusunda önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Çeviklik-Uyumluluk: Blok zinciri teknolojisinin sunduğu akıllı sözleşmeler altyapısı, sözleşmelerin ortak kurallar çerçevesinde tanımlanmasından ziyade her sözleşmenin kendine özgü kuralları olmasına imkan vermektedir. Bu özellik, süreçlerin de çevik ve esnek şekilde tanımlanabilmesini sağlayabilir.
Uyumluluk ve regülasyonlar konusunu raporlama açısından değerlendirdiğimizde ise, blok zinciri teknolojisi, hassas bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşılabildiği açık muhasebe defteri yapısı öne çıkmaktadır. Gerek finansal kurumlarının regülatörle sunduğu raporları gerekse firmaların denetçilere sunduğu raporları; raporlama maliyetlerine katlanmadan blok zinciri teknolojisi üzerinden güvenli şekilde paylaşmak mümkün olabilir.
Ağ-Entegrasyon: Kurumların çeşitli paydaşlarıyla olan veri paylaşımı düşünüldüğünde, diğer bir ifadeyle ağ ilişkileri bakımından değerlendirildiğinde; blok zinciri teknolojisinin zaten ağ üzerinde güvenli veri paylaşımı esasına dayalı bir teknoloji olarak önemli avantajlar sunduğu açıktır. Tapu kayıtlarından sağlık bilgilerine kadar birçok fiziksel veya dijital varlığı ait verilerin blok zinciri üzerinden paylaşılacağı sistemler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, eşten eşe güvenli dağıtık ağ yapısıyla gerek kurum içi farklı sistemlerin entegrasyonu gerekse kurumlar arası ağlarda veri entegrasyonu açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.
Özetlemek gerekirse, blok zinciri teknolojisinin iş süreçleri yönetimi açısından önemli fırsatlar sunduğu açıktır. Süreç uzmanlarının çabaları, blok zinciri teknolojisinin yalın bir teknolojik altyapı değişiminden ziyade daha yüksek katma değerli iş sonuçları ortaya çıkaran bir dönüşüm yaratmasını sağlayabilir. Bu çalışmada verilen örnekler, blok zinciri teknolojisinin değer odaklı iş süreçleri yönetiminin yedi boyutu açısından da önemli fırsatlar sunduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

  • Bu blog yazısı, http://www.bptrends.com/blockchain-and-business-process-improvement/ linkindeki makalenin Türkçe özeti olarak hazırlanmıştır.

29 Eylül 2016 Perşembe

Mirsis Teknoloji Yönetimi Süreçlerini tasarlıyoruz...Dijitalleşme, diğer bir ifadeyle dijital dönüşüm, üst düzey yöneticilerin ajandalarında yer alan öncelikli konuların başında gelmektedir.  Hem tüm sektörleri etkileyen Sanayi 4.0 dönüşümü, hem de finans dünyası özelinde yaşanan “fintech” dönüşümü teknolojiyi etkin şekilde yönetebilen firmalar için büyük fırsatlar sunarken, yönetemeyenler için de zor ve sıkıntılı süreçleri beraberinde getirecektir. 

Hemen her gün yeni bir teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde, teknolojiyi doğru şekilde takip edebilmek, gelişmeleri analiz edebilmek ve teknolojik gelişmeler ışığında ürünleri ve süreçleri dönüştürebilmek; diğer bir ifadeyle dijital dönüşümü etkin şekilde yönetebilmek ancak teknoloji yönetimi süreçleri etkin ve doğru şekilde tasarlamak ve uygulamakla mümkün olacaktır.

Yönetim bilimleri alanında yapılan akademik araştırmalar göstermektedir ki; etkin ve doğru teknoloji yönetimi süreçlerini tasarlayan ve uygulayabilen firmalar, sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmakta ve karlılıklarını artırabilmektedir. Teknoloji yönetimi yeteneklerini dinamik süreçler olarak tasarlayabilen ve bu süreçleri ölçümleyerek sürekli iyileştirebilen firmalar; dijital dönüşüm sürecini de en iyi şekilde yöneterek kendilerini geleceğe hazırlayabilen firmalar olacaktır.

Dijital dönüşüm, Sanayi 4.0 ve “fintech” gibi oldukça heyecan verici ama bir o kadar da karmaşık ve zorlu süreçler içeren bu yeni dönemi daha etkin şekilde yönetebilmek amacıyla, Mirsis olarak teknoloji yönetimi modelimizi ve ilgili süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Bu çalışmalardan elde edeceğimiz çıktıların, teknoloji yol haritalarının ve dijital dönüşüm tecrübelerinin; birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için de değerli olacağına inanıyoruz.
 
Dr. Ersin ÜNSAL
Teknoloji Müdürü
22 Ağustos 2016 Pazartesi

Stajyer arkadaşımız Gizemnur Efe, Müşteri Memnuniyet Anketi Projemiz kapsamında
bize destek olarak, bitirme tezini bu proje üzerinden yürüttü.
Projemizde gösterdiği üstün performansı ile de lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı.
Bu çalışmasından dolayı kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


16 Ağustos 2016 Salı

Mirsis Yaz Okulu ve Staj Programı
Mirsis Yaz Okulu ve Staj Programı: Kurucu Ortağımız Ece Kutlucan ve Bilgi Güvenliği ve Sistem Müdürümüz Nusret Büyükçelebi gruplarımızın projelerini incelediler. Ece Kutlucan Mirsis’in kuruluş hikayesini gençlerle paylaştı. Nusret Büyükçelebi “Bilişim Sektöründe Kariyer” üzerine gençlerle sohbet etti.


10 Ağustos 2016 Çarşamba

Mirsis Yaz Okulu ve Staj Programı

Mirsis Yaz Okulu ve Staj Programı: Fintech programımız kapsamında, Proje Yöneticilerimizden Serkan Göktepe ve Recep Emre Adalı “Temel Bankacılık ve Krediler” eğitimi verdi.


4 Ağustos 2016 Perşembe

Mirsis Yaz Okulu ve Staj Programı: Takımlarımız

Takımlarımız


Grup Varyemez

Kredi Ödeme / Hesaplama içeren bir Uygulama üzerine farklı bir bakış açısı getiriyorlar.
Pikachu

Öğrencilerin konaklama ihtiyacına yeni bir çözüm sunmak üzere çalışıyorlar.
Cep Akrebi

Harcama Takip ve Analiz Uygulaması üzerinde yenilikçi bir yol izliyorlar.
Grup Beta

Yatırım Fonları üzerinde inovatif bir yaklaşım izliyorlar.
 ATM GO

ATM, Şube, Banka Bulma Uygulaması üzerine farklı bir yaklaşım ile çalışıyorlar.
Üçlü Priz

Mobil Cüzdan Uygulaması üzerine yeni yollar izleyerek çalışıyorlar.