12 Aralık 2014 Cuma

İletişim, Başarılı Bir Proje İçin Olmazsa Olmazdır
Proje yönetimi özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Proje yönetiminde etkin bir iletişim yapısı; farklı kültür ve organizasyonel yapılara sahip, farklı bakış açıları ve deneyimleri olan birçok kişiyi birleştirerek paydaşlar arasında bir köprü oluşturur.
Mirsis olarak biz de proje yönetimi ve teknoloji danışmanı misyonumuzu önemsiyor, etkili iletişimin başarılı bir proje için olmazsa olmaz bir sorumluluk olduğuna inanyoruz. Bu sorumluluk ile hem müşterilerimiz hem de proje ekibi üyelerimiz ile iyi bir iletişime sahip olabilmek adına global kabul görmüş metotları kullanıyoruz.

Son yıllarda iletişimin önemi sadece iletişim mesleğini icra edenlerinin yanı sıra diğer tüm iş alanlarında da beklenen bir özellik haline gelmekle beraber, paydaşlar ile yüklenici arasındaki iletişimin proje yönetim sürecinde ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. Karşılaşılan problemlerin altından genel olarak çıkan nedenin başarısız iletişim olduğunu, çevremizdeki vakalara bakarak kolayca analiz edebiliyoruz.

Eğer başarılı bir iletişim hedefiniz varsa, proje yönetim sürecinizin ilk aşaması olarak paydaşlarınız ile oluşturacağınız bir iletişim planından büyük fayda görebileceğinize inanmaktayız. Yapılan planın kağıt üzerinde kalmayıp proaktif olarak da uygulanmasını sağlarsanız, proje esnasında karşılaştığınız sorunlara bir iyileştirme sağladığını fark edebilirsiniz.

Başarılı bir iletişim planın her iki tarafa da sağladığı avantajlardan bir kaçına örnek verecek olursak;

Beklentilerin Netleştirilmesi
Projeden beklentilerin her iki taraf hatta her kullanıcı, yönetici için farklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu süreçte paydaşların ortak bir ses ve net bir fikre sahip olması gerekmektedir. Projenin amacının tüm paydaşlar tarafından doğru ve aynı şekilde anlaşıldığından sorumlu yöneticiler emin olmalı, aynı çıktı beklentisi her iki taraf için netleştirilmelidir.

Proje Katılımcılarına Bilgilendirmenin Gerekli Düzeyde Sağlanması
Proje katılımcıları birer birer neler olduğu ve olacağı hakkında bilgilendirilmelidir. Eğer bu şekilde bir iletişim tarzını benimserseniz, herhangi bir değişiklikte kullanıcılar üzerinde yaratacağınız şaşkınlıkları minimuma indirmiş olursunuz. Proaktif olarak bilgilendirme toplantıları yapılarak kişileri yürüyen işler ve durum hakkında belirlenen periyotlarda güncelleyebilir, son dakika verilen kötü haber, durum ve değerlendirme esnasında yaşanacak kızgınlık ve öfke patlamalarını önleyebilirsiniz.

Takım Üyelerinin Yetkileri Hakkında Birebir Konuşulması
Başarılı bir iletişim için proje yöneticisi veya yöneticilerinin takım üyelerinden beklentilerini tam ve net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Eğer görev tanımı bilgilendirmesi yapılmaz ise takım üyesi kendinden beklenenden daha farklı işler peşinde koşarak gereksiz yere efor harcayacaktır. Bu durumda hem maliyet hem de performans açısından  sorunlar yaşanacak, ek olarak takım üyesi demotive olarak motivasyon eksikliğini projenin diğer üyelerine de yansıtacaktır.


Mirsis Bilgi Teknolojileri
Mirsis, PMI standartlarında proje yönetimi kuralları ile , profesyonel proje yönetimini gerçekleştirmektedir.
Proje Yönetimine sektörel bakış açısıyla  eğitim ve hizmetlerini dikey olarak zenginleştirerek  daha fazla değer üretir.Mirsis, proje yönetiminde teoriden çok pratik, uygulanabilir süreçler kullanır.

PYA proje yöneticileri, projeye ve koşullara göre pragmatik davranarak, PMP, Agile veya hibrit proje yönetimi seçeneklerini kullanarak projelerinizi profesyonel olarak yönetir ve teslim eder.

Mirsis Bilgi Teknolojileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder