12 Aralık 2014 Cuma

Mirsis’te Proje Yönetim Süreci

Mirsis olarak, PMP sertifikalı proje yöneticilerimiz ile CMMI modeline uygun olarak proje yönetimi yapmaktayız. Sürecimiz, işleyişimiz, iletişimimiz ve dokümantasyonumuz standartlara uygun, belli bir düzen içerisinde ilerlemekte ve iç denetim ekiplerimiz tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Proje başlangıcından itibaren hiçbir süreç ve dokümantasyon atlamadan titizlikle oluşturulan raporlamalar, bilgilendirme e-postaları ve mevcut durum analizleri ile paydaşlar ve üst yönetim belirli periyotlarda bilgilendirilmektedir. Proje yönetim planlarımız ve diğer yardımcı planlar (iletişim Planı, Risk Planı vb.) özenle hazırlanmakta ve tüm projeler boyunca proje ekiplerine yardımcı olmaktadır.


Başarılı bir proje için kriterlerimiz;
-Projenin belirtilen tarihte bitirilmesi,
-Projenin belirtilen bütçe ile bitirilmesi,
- Proje sonunda, müşteri tarafından istenilen kapsamın ve kalite ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.


Proje ekibinden beklentilerimize değinecek olursak;
Proje yönetimi genel bir yönetim bilgisi gerektirir. Genel yönetim kuralları, çalışmaları, kavramları, teknikleri, araçları ve yetenekleri proje yönetimi için temel oluşturur.
Proje ekibi CMMI proje yönetimi ve yazılım geliştirme süreçleri konusunda yetkin bir bilgi birikimine sahip olmalı, kişilere atanan rol ve sorumlulukların zamanında ve beklenen kalitede bitirilmelidir.

Paydaşlarımızla proje yönetim sürecindeki iletişimimizi nasıl sağlıyoruz?
Bu projeden projeye değişiklik göstermektedir. Buna proje başlangıcında iletişim planlaması esnasında karar veriyor; genelde haftalık statü toplantıları, raporlamalar, gerektiğinde yönlendirme komitesi ya da üst yönetim bilgilendirme toplantıları yapmaktayız.

Mirsis Bilgi Teknolojileri


İletişim, Başarılı Bir Proje İçin Olmazsa Olmazdır
Proje yönetimi özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Proje yönetiminde etkin bir iletişim yapısı; farklı kültür ve organizasyonel yapılara sahip, farklı bakış açıları ve deneyimleri olan birçok kişiyi birleştirerek paydaşlar arasında bir köprü oluşturur.
Mirsis olarak biz de proje yönetimi ve teknoloji danışmanı misyonumuzu önemsiyor, etkili iletişimin başarılı bir proje için olmazsa olmaz bir sorumluluk olduğuna inanyoruz. Bu sorumluluk ile hem müşterilerimiz hem de proje ekibi üyelerimiz ile iyi bir iletişime sahip olabilmek adına global kabul görmüş metotları kullanıyoruz.

Son yıllarda iletişimin önemi sadece iletişim mesleğini icra edenlerinin yanı sıra diğer tüm iş alanlarında da beklenen bir özellik haline gelmekle beraber, paydaşlar ile yüklenici arasındaki iletişimin proje yönetim sürecinde ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. Karşılaşılan problemlerin altından genel olarak çıkan nedenin başarısız iletişim olduğunu, çevremizdeki vakalara bakarak kolayca analiz edebiliyoruz.

Eğer başarılı bir iletişim hedefiniz varsa, proje yönetim sürecinizin ilk aşaması olarak paydaşlarınız ile oluşturacağınız bir iletişim planından büyük fayda görebileceğinize inanmaktayız. Yapılan planın kağıt üzerinde kalmayıp proaktif olarak da uygulanmasını sağlarsanız, proje esnasında karşılaştığınız sorunlara bir iyileştirme sağladığını fark edebilirsiniz.

Başarılı bir iletişim planın her iki tarafa da sağladığı avantajlardan bir kaçına örnek verecek olursak;

Beklentilerin Netleştirilmesi
Projeden beklentilerin her iki taraf hatta her kullanıcı, yönetici için farklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu süreçte paydaşların ortak bir ses ve net bir fikre sahip olması gerekmektedir. Projenin amacının tüm paydaşlar tarafından doğru ve aynı şekilde anlaşıldığından sorumlu yöneticiler emin olmalı, aynı çıktı beklentisi her iki taraf için netleştirilmelidir.

Proje Katılımcılarına Bilgilendirmenin Gerekli Düzeyde Sağlanması
Proje katılımcıları birer birer neler olduğu ve olacağı hakkında bilgilendirilmelidir. Eğer bu şekilde bir iletişim tarzını benimserseniz, herhangi bir değişiklikte kullanıcılar üzerinde yaratacağınız şaşkınlıkları minimuma indirmiş olursunuz. Proaktif olarak bilgilendirme toplantıları yapılarak kişileri yürüyen işler ve durum hakkında belirlenen periyotlarda güncelleyebilir, son dakika verilen kötü haber, durum ve değerlendirme esnasında yaşanacak kızgınlık ve öfke patlamalarını önleyebilirsiniz.

Takım Üyelerinin Yetkileri Hakkında Birebir Konuşulması
Başarılı bir iletişim için proje yöneticisi veya yöneticilerinin takım üyelerinden beklentilerini tam ve net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Eğer görev tanımı bilgilendirmesi yapılmaz ise takım üyesi kendinden beklenenden daha farklı işler peşinde koşarak gereksiz yere efor harcayacaktır. Bu durumda hem maliyet hem de performans açısından  sorunlar yaşanacak, ek olarak takım üyesi demotive olarak motivasyon eksikliğini projenin diğer üyelerine de yansıtacaktır.


Mirsis Bilgi Teknolojileri
Mirsis, PMI standartlarında proje yönetimi kuralları ile , profesyonel proje yönetimini gerçekleştirmektedir.
Proje Yönetimine sektörel bakış açısıyla  eğitim ve hizmetlerini dikey olarak zenginleştirerek  daha fazla değer üretir.Mirsis, proje yönetiminde teoriden çok pratik, uygulanabilir süreçler kullanır.

PYA proje yöneticileri, projeye ve koşullara göre pragmatik davranarak, PMP, Agile veya hibrit proje yönetimi seçeneklerini kullanarak projelerinizi profesyonel olarak yönetir ve teslim eder.

Mirsis Bilgi Teknolojileri

4 Aralık 2014 Perşembe

Geri dönüşüm Muhteşem Olacak

Geri dönüşüm diye bir kelime var hayatımızda. Terim olarak “atık malzemelerin hammadde haline getirilmesi ve tekrar imalata kazandırılması” anlamını taşısa da; çevre açısından bakıldığında aslında çok daha fazlası.
Burada anlatmak istediğim rakamlara bakarak konu ile ilgili farkındalığımızı bir nebze olsun arttırmak. Geri dönüşüm sayesinde çevremize ne katkıda bulunduğumuzu anlayabilmek.
Yaptığım araştırmalar sonrasında elde ettiğim bilgiler şunlar.

  • 1 ton atık kağıt geri dönüşürse 17 yetişkin ağacın kesilmesini önleriz. Bu 34 kişinin oksijen ihtiyacı demek. 
  •  1 ton atık kağıt kullanılarak yeni kağıt elde edilirse kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarruf edilmiş olur.
  •  10 kola kutusu geri kazanılırsa bir TV nin 30 saatte harcadığı elektrik cebimizde kalmış olur. Bu aynı zamanda 100 kW/sa bir lambanın 35 saat çalışmasına eşit.
  • Bir kilo kola kutusu geri kazanıldığında; 8 kg boksit madeni, 14 kW/sa elektrik enerjisi korunmuş olur.
  •  Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse; 1300 kg boksit bakiyesi, 15000 litre soğutma suyu korunmuş olur ve 2000 kg CO2 emisyonu daha az oluşur.
  • Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak kullanılabilir.
  • Cam sonsuz kere geri dönüşebilir. Böylece maden atığında %80 azalma sağlanmış olur. Resmi kurumlar konuya artık gerekli özeni gösteriyor. Birçok belediye atık toplama araçları ile geri dönüşümlü atıkların ayrı olarak toplanmasını sağlıyor. Burada en önemli nokta ise atıkların kaynağında ayrılması. Yani belediyenin bu atıkları topladıktan sonra ayırmaya çalışması daha maliyetli. Bu ayrımın daha atık çöpe giderken yapılması gerekiyor. Geri dönüşebilen maddeler: kimyasal atıklar, cam, kâğıt, alüminyum, pil, motor yağı, akü, beton, demir, elektronik atıklar, tekstil ürünleri, ahşap, metal vb.

Aklımızda kalsın!

Berrin İzci
Mirsis Bilgi Teknolojileri
Kalite Uzmanı