30 Mayıs 2014 Cuma

Mirsis İK Departmanı Proje Yöneticiliği Eğitiminde Bir Araya Geldi!

CMMI olgunluk modeli çerçevesinde İK süreçlerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla İnsan Kaynakları çalışanlarına özel gerçekleştirilen ‘Proje Yöneticiliği’ eğitimi 22 Mayıs Perşembe günü Mirsis Ataşehir ofiste düzenlendi.

Kıdemli Proje Yöneticimiz Sayın Burak Acar‘ın eğitmenliğini yaptığı toplantıda; proje yöneticilerinin yetkin özellikleri, başarılı bir proje sürecinin aşamaları, kalite anlayışı, risk yönetimi ve ölçme değerlendirme gibi başlıklar üzerinde duruldu. Kaliteli hizmet politikası çerçevesinde proje yönetim süreçlerinde yönetici ve personelin karşılaşabileceği sorunlar, bu sorunlar karşısında alınması gereken tedbirler gibi konu başlıklarına değinildi. Toplantının ilerleyen  saatlerinde ise Seçme ve Yerleştirme uzmanlarının proje ekiplerini oluşturma sürecinde adayda olması gereken beceri ve yetkinliklerinin projeye katkısı üzerine konuşuldu.


Mirsis Bilgi Teknolojileri İK departmanı çalışanlarımız, gerçekleşen bu eğitim ile hizmet sürekliliğini geliştirerek bir eğitimi daha geride bırakmış oldu.9 Mayıs 2014 Cuma

Türkiye’nin Çevre Hareketine Destek olup Doğa İçin Savaşacak Gönüllüler Aranıyor!

Geniş çaplı ulusal çevre hareketi olarak bilinen Let’s Do It!, 2008 yılında küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da gerçekleştirilen halk hareketinden gelişmiştir. Bu hareket kapsamında 3 Mayıs’ta bir araya gelen 50.000 Estonyalı, yalnızca 5 saat içinde 10.000 ton atığı ortadan kaldırarak, tüm ülkeyi temizlemiş ve ülkelerini 22.500.000 Euro’ya mal olacak bir külfetten kurtarmışlardır.

Let’s Do It! Hareketinin en önemli amacı, gittikçe büyüyen atık sorununa ve hem bireylerin hem de iş kollarının arkalarında bıraktıkları çevresel ayak izine dikkat çekerek, bu konulara ilişkin toplum bilincini ve farkındalığını arttırmaktır. Eylem sayesinde 1 günde 1 ülkeyi temizlemek görevi benimsenmiş olup yerel halkları, STK’ları, özel sektörü, devlet kurumlarını, vb. herkesi çağırmaktadır.

Tamamen gönüllülerden oluşan bu hareket yarın Türkiye’de gerçekleşecek olup, yerel düzeyden başlayarak gönüllüleri çöp toplamak için harekete geçirmek; toplum içinde çevre sorunları konusundaki farkındalığı artırmak; bireyleri çöp atmaktan kaçınmaya ve çevreyi korumaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Mirsis olarak bu harekete sonsuz desteklerimizi sunuyor, gönüllü çalışanlarımız ile birlikte daha temiz bir çevre için katılım gerçekleştiriyoruz. Siz de Dünya Temizliği hareketine gönüllü olarak destek vermek için bulunduğunuz yere en yakın lokasyona aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.