28 Haziran 2013 Cuma

Mirsis Akademi eğitimleriyle BT profesyonellerine yönelik kariyer fırsatları …


Günümüzde teknoloji eğitimlerinde çoğunlukla bireylerde uzmanlık ve sertifikasyona dayalı eğitim programları ön plana çıkmakta. Teknik olgunluk seviyelerinin belirli bir ölçeğin üzerine çıktığı kurumlarda ve bu kurumların çalışanlarında, uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, bilgi teknolojileri yönetişimi, iş analizi - test yönetimi ve proje yönetimi eğitim talepleri bulunmaktadır.

 
Bilgi teknolojileri alanında hizmet sağlayıcı konumunda olan Mirsis Akademi çatısı altında, bireylere ve kurumlara yönelik teknik eğitim programları oluşturulmuştur. Mirsis Akademi;  Test Yönetimi- Kalite ve Proje Yönetimi eğitimleriyle işinde uzman profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mirsis Akademi tarafından verilen eğitimlerin ana hatları ve eğitim detaylarına kısaca değindik.

Test Yönetimi ve Kalite; bilgi teknolojisi uygulama geliştirme alanında verimli, fonksiyonel, kullanımı ve bakımı rahat, yeniden kullanılabilir, servis bazlı, en az hata ile geliştirilmiş, proje tahmin ve planlaması kolay, ölçülebilir, testleri yönetilebilir sistemler tasarlamak ve uygulamak en önemli hedeflerin arasında gelir. Ancak yazılım ortamları sürecin ve işin doğasından kaynaklanan pek çok hatayı da barındırır. Test geliştirme; sürecinin vazgeçilmezidir, her aşamada yapılmalıdır; BT' de kalitenin garantisidir.
Proje Yönetim Metodolojisinde ise eğitim süresince; PMI (Project Management Institute), PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) ve PMP’lik sınavı ile ilgili genel bilgiler aktarılır. Proje Başlatma, Planlama, Uygulama, İzleme, Kontrol ve Kapanış süreçleri ve Bilgi Alanları ile kritik uygulama teknikleri anlatılır. PMP’ lerin etik değerleri ve davranış biçimlerini anlamasını sağlamak adına katılımcıları belirli standartlara ulaştırmak hedeflenir .

İş Analizi ve Yönetimi eğitiminde, İş Analizi metodoloji ve tekniklerinde uzmanlaşmak, projelerin başarıya ulaşması için analiz aşamasında kullanılması gereken dünyada kabul edilmiş en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik uygulamalarla kazanmayı sağlamak amaçlanır.

 
Model Bazlı İş Analizi Teknikleri; Bu eğitim modeli iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında bütünleştirilmesini,  yaratıcı, esnek ve pratik yaklaşımlarla problemleri  anlayıp çözmeyi zorunlu kılar.

Bilişim Hukuku; Bilişim hukukunun genel çerçevesi ile birlikte uygulamadaki durumunu öğrenmek veya bu konudaki bilgilerini geliştirmek isteyen hukukçular  ile şirketlerin IT ve insan kaynakları departmanları başta olmak üzere çeşitli konum ve  kademelerdeki yöneticileri hedefler.
Mirsis Akademi eğitimleri kalite odaklı bir çerçevede gerçekleşiyor. Kurumun kendi süreçlerinde  kaliteye verdiği önemin eğitimlerine de yansıdığı görünmektedir. Bununla birlikte eğitim verilen konu başlıklarındaki bilişim sektörü kariyer fırsatları, Mirsis tarafından kurumlara sağlanan danışmanlık ve istihdam hizmetlerinin de temelini oluşturmaktadır.

Mirsis Akademi tarafından verilen eğitim detaylarına www.mirsisakademi.com. adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder