22 Nisan 2013 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun...


22 Nisan Dünya Günü...


BT profesyonellerine kariyer ve eğitim fırsatı Mirsis akademi ile gerçekleşiyor !!! 
Bireylere ve kurumlara yönelik, BT Yönetişimi (IT Governance), İş Analizi Yönetimi, Proje Yönetimi ana konu başlıkları altında teknik eğitim programları ile birey ve kurumların teknik olgunluklarının ve yetkinlerinin gelişimini amaçlayan Mirsis Akademi eğitimleri devam ediyor.

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda, iş analisti, test uzmanı ve proje yönetimi konu başlıklarında artan kaynak ihtiyacına paralel olarak, eğitim ihtiyaçları da artmaktadır. Mirsis Akademi, sektörün  ihtiyaçlarından yola çıkarak, eğitimlerini bu doğrultuda kalite odaklı olarak yürütmektedir.

Mirsis CEO’su Gül Dizgider Mirsis Akademi ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
“Teknoloji eğitimlerinde çoğunlukla bireylerde uzmanlık ve sertifikasyona dayalı eğitim programları ön plana çıkmakta. Teknik olgunluk seviyelerinin belirli bir ölçeğin üzerine çıktığı kurumlarda ve bu kurumların çalışanlarında, uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, bilgi teknolojileri yönetişimi, iş analizi - test yönetimi ve proje yönetimi eğitim taleplerinin olduğunu gözlemliyoruz.

Bilgi teknolojileri alanında hizmet sağlayıcı konumunda bir firma olarak, Mirsis Akademi çatısı altında bireylere ve kurumlara yönelik teknik eğitim programları oluşturduk. Mirsis Akademi eğitimi programları, konu başlıklarında kabul görmüş belli başlı metodolojileri (COBIT, ITIL, PMI, IIBA, Bahman, ISTQB) referans almaktayız. Eğitim programlarımız çerçevesinde bireylerin ve kurumların teknik olgunluklarının ve yetkinliklerinin gelişimini amaçlıyoruz.”


Mirsis Akademi, bilgi teknolojileri alanında, iş analizi yönetimi, test yönetimi ve kalite, model bazlı iş analizi teknikleri, proje yönetimi - pmp, hizmet yönetimi - ITIL, COBIT, implementing cobit, bilişim hukuku ve mobil tabanlı yazılım geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor.
Eğitim programlarının detaylı bir şekilde açıklandığı eğitim kataloglarına ve eğitim takvimine Mirsis Akademi web sitesi www.mirsisakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

9 Nisan 2013 Salı

Bilgi Teknolojileri Alanındaki İhtiyaçlarınızı Mirsis ile Sağlayın...


Mirsis Bilgi Teknolojileri, Sistem Sürekliliği ve Yönetimi hizmeti içinde yer alan sistem sanallaştırma, kiralama, barındırma, hosting, felaket kurtarma, IPTv ve CDN hizmeti ile esnek, yedeklenebilir, erişimin kolay ve hızlı olduğu, ekonomik bir iş modeli sunuyor.
Mirsis tarafından sunulan sistem sürekliliği ve yönetimi hizmetleri aşağıdaki şekilde gerçekleştiriliyor.
*       Sistem Desteği ve Sanallaştırma, Uzman Mirsis kadrosu, kurumların kendi sistemleri ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm sanallaştırma ve destek hizmetlerinin danışmanlığını, sürekliliğini ve desteğini sağlar.
*       Sunucu Kiralama, veri merkezinde Mirsis’e ait sunucuların müşterilere kiralanması şeklinde yapılır. Bu durumda tüm teknik alt yapı Mirsis tarafından karşılanır.
*       Co - Location ( Sunucu Barındırma ) hizmetinde, kuruluşların sahip olduğu sunucular veri merkezlerine getirilir ve burada sunucu tipine göre konumlandırılır. İşlemler veri merkezi tarafından sağlanan elektrik ve internet hizmeti ile gerçekleştirildikten sonra kuruluşa ait sunucu yayın hayatına başlar.
*       Hosting, hizmetinde kurumların dış dünyaya açılmasında için gerekli olan, web sitesi ve e-mail gibi temel ihtiyaçları karşılanır.
*       Felaket Kurtarma ( Disaster Recovery ), hizmetinde kurumlar için kritik olan bilgi, belge ve hizmetlerin, bir felaket anında sekteye uğramaması ve hizmetlerinin devam edebilmesi için gerekli alt yapı ve destek sağlanır.
*       CDN, yüksek erişilebilirlik ve trafik ihtiyacınızın olduğu, özellikle video streaming ( video yayınlama ) alanında sağlanan hizmettir. Bu hizmet, kullanılan dağınık sistemler ve “kullandığın kadar öde” modeli ile dünyanın çeşitli noktalarındaki veri merkezleri üzerinden kesintisiz olarak sunulur.
Mirsis Bilgi Teknolojileri Sistem Mimarı Nusret Büyükçelebi,  KOBİ ve büyük kurumların bilişim teknolojilerine yapacağı yatırımların maliyetlerini azaltarak, kaliteli ve sürekli bir hizmete nasıl sahip olabileceklerini, şu şekilde sıraladı:
*       Maliyetlerde Düşüş, Mirsis veri merkezleri yüksek hızlı internet ve diğer tüm hizmetleri kurumlara daha az maliyet ile yüksek kalite ve hızda sunar. Bu sürekli hizmetin yanında, kurumlar; donanım, yazılım ve insan kaynağı maliyetlerini de en aza indirgerler.
*       Yedeklilik ve Süreklilik, Mirsis veri merkezinin yedekli elektrik, internet, soğutma ve diğer tüm teknik altyapısı, alınan hizmetin sürekli ve kesintisiz olmasını sağlar.
*       Yazılım ve Donanım Tedariki, Sunucu ya da network araçları için gerekli olan yazılım ve donanımların temininin Mirsis tarafından yapılmasıyla, firmalar ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun donanım, yazılım ve desteğe sahip olurlar.
*       Güvenlik, Veri merkezlerinde, olması gereken standartların başında yer alan fiziksel güvenliğin Mirsis tarafından sağlanması, kurumlara bu alanda da maliyet tasarrufu sağlar. Güvenliğin, çift yönlü olarak sağlandığı bu sistemlerde, hem siber saldırılar hem de kişilerin yarattığı güvenlik açıklarının önüne geçilmesi hedeflenir.