29 Mart 2013 Cuma

İş Sürekliliği Nasıl Sağlanır?

İş sürekliliği deyince akla ilk gelen, teknolojik altyapıda olabilecek aksaklıklardan dolayı verilen hizmette kesinti yaşanması oluyor. Oysa bu teknolojik altyapının tek başına ayakta oluyor olması aslında, sonuca ulaşmak için yeterli olmamaktadır.
Kurumlar, teknoloji için düşündükleri süreklilik kavramını, çalışan ve süreç için de programlamalıdır.

Firmaların iş sürekliliği konusunu iki perspektiften ele alması gerekmektedir.
Hem iç sebeplerden kaynaklı aksaklıklara, hem de doğal felaketler nedeniyle yaşanabilecek duraksamalara karşı oluşabilecek felaket senaryoları için gerekli önlemlerin alınarak işleyişin hiçbir şekilde duraksamamasını sağlayacak çözümler uygulanmalıdır.
Günümüzde kurumların büyüklüğüne ya da faaliyet alanına göre yaptığı iş sürekliliği yatırımları farklılaşmakla birlikte, bu tarz çalışmaların verilen hizmetin sürekliliği ve sorumlu olunan kuruluşlara karşı iş ilişkisinin devamlılığı adına büyük ya da küçük ölçekli tüm firmalar tarafından önemle ele alınması gerekmektedir.
 
 
İş sürekliliği açısından bakıldığında bulut bilişim önemli bir kavram olup,  firmaların   2013 yılında yatırım yaptığı önemli alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bulut Bilişim ile ihtiyaç duyduğunuz veriler sizin bilgisayarınızda değil  de, uzaktaki birçok bilgisayarda tutularak, yaşanan herhangi bir felaket anında iş sürekliliğinin kesintisi önlenmiş olur.
 
Bunun dışında firmaların kendi içlerinde olabilecek acil durum veya kriz ortamlarına hazırlıklı olmak amacıyla eğitimler verilmelidir. Çalışan insan kaynağının bilinçlendirilmesi,  soğukkanlılıkla müdahale edebilmesinin öğretilmesi, zor zamanlarda doğru karar alabilmesi, kişiler arasında farkındalık yaratılabilmesi için tatbikatlar gerçekleştirilmelidir.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder