29 Mart 2013 Cuma

İş Sürekliliği Nasıl Sağlanır?

İş sürekliliği deyince akla ilk gelen, teknolojik altyapıda olabilecek aksaklıklardan dolayı verilen hizmette kesinti yaşanması oluyor. Oysa bu teknolojik altyapının tek başına ayakta oluyor olması aslında, sonuca ulaşmak için yeterli olmamaktadır.
Kurumlar, teknoloji için düşündükleri süreklilik kavramını, çalışan ve süreç için de programlamalıdır.

Firmaların iş sürekliliği konusunu iki perspektiften ele alması gerekmektedir.
Hem iç sebeplerden kaynaklı aksaklıklara, hem de doğal felaketler nedeniyle yaşanabilecek duraksamalara karşı oluşabilecek felaket senaryoları için gerekli önlemlerin alınarak işleyişin hiçbir şekilde duraksamamasını sağlayacak çözümler uygulanmalıdır.
Günümüzde kurumların büyüklüğüne ya da faaliyet alanına göre yaptığı iş sürekliliği yatırımları farklılaşmakla birlikte, bu tarz çalışmaların verilen hizmetin sürekliliği ve sorumlu olunan kuruluşlara karşı iş ilişkisinin devamlılığı adına büyük ya da küçük ölçekli tüm firmalar tarafından önemle ele alınması gerekmektedir.
 
 
İş sürekliliği açısından bakıldığında bulut bilişim önemli bir kavram olup,  firmaların   2013 yılında yatırım yaptığı önemli alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bulut Bilişim ile ihtiyaç duyduğunuz veriler sizin bilgisayarınızda değil  de, uzaktaki birçok bilgisayarda tutularak, yaşanan herhangi bir felaket anında iş sürekliliğinin kesintisi önlenmiş olur.
 
Bunun dışında firmaların kendi içlerinde olabilecek acil durum veya kriz ortamlarına hazırlıklı olmak amacıyla eğitimler verilmelidir. Çalışan insan kaynağının bilinçlendirilmesi,  soğukkanlılıkla müdahale edebilmesinin öğretilmesi, zor zamanlarda doğru karar alabilmesi, kişiler arasında farkındalık yaratılabilmesi için tatbikatlar gerçekleştirilmelidir.
 

15 Mart 2013 Cuma

GSM hattınızı kontrol ettiniz mi?


Adınıza açılmış sahte GSM hattınızın olup olmadığını kontrol etmek istemez misiniz ?
 
 Elbette istersiniz.

 

 

 
 
 
 
 
 
BTK'nın yaptığı yeni proje ile kolayca bu sorguyu yapabiliyorsunuz.

https://hat-sorgulama.btk.gov.tr/

11 Mart 2013 Pazartesi

Mirsis, finans sektörü için geliştirdiği ürünler ile zaman tasarrufu sağlıyor… 
 

 
Kuruluşundan bu yana hızlı bir büyüme gerçekleştirerek kurumlara BT projeleri ve yazılım ürünleri hizmeti sunan Mirsis, yazılım ürünleri hizmetiyle efor ve zamandan tasarrfuf sağlayarak, kurumlara rekabet avantajı sağlıyor.

Audıt-T  kontrol ve bulgu yönetimi adı altında kullanıcılara sunulan ürün, denetim kontrolü  ve bulgu takibi konularında üstün özelliklere sahip olup,  denetim sonrası bulguların takibi odaklı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir araç olma özelliği taşıyor.

Audıt-T,  standartlara uyumluluk takibi nedeniyle dış denetimden geçen firmaların ve iç-dış denetimden geçen kurumların denetim sonuçlarını bulgu seviyesinde takip etmelerine olanak sağlıyor. Denetim sonuçlarının genel durumunu görmeyi ve bir bakışta standartlar ile ilgili bulguları takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Sağlanan tüm fonksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda Audıt-T ile dokümanlar üzerinden yapılan denetim takiplerinin, elektronik ortamda yapılarak daha esnek bir yapı üzerinde takibine olanak sağladığı dikkat çekiyor.

Audıt-T ile kurumlar denetim sonuçlarında oluşan bulguları sistemsel olarak takip ederken, sonrasında alınacak aksiyonlarla ilgili planlama yapma imkanına sahip oluyor. Böylece standartlara uyum için harcanan efordan tasarruf ediliyor. Kullanıcıya sunulan raporlama mekanizması sayesinde küçük bir eforla bulgular dokümanlaştırılarak, zamandan tasarruf sağlanıyor.

Siz de bir bakışta standartlar ile ilgili bulgularınızı görebilmek ve takip etmek istemez miydiniz?

 

4 Mart 2013 Pazartesi

Mirsis Finans ve Bankacılık Platformunda


Bu yıl yedincisi düzenlenen Finans ve Bankacılık Platformu’nda yer alan Mirsis, sektöre sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımıyla dikkat çekti.

Mirsis, 26 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’ de İnterpromedya  tarafından  düzenlenen Finans ve Bankacılık Uygulamaları platformunda sponsor olarak yer aldı.

 

Platform genelinde Finans ve Bankacılık alanındaki gelişmeler, teknolojik uygulamalar, mobil bankacılık uygulaması ve veri entegrasyonu gibi konular hakkında sunumlar  yer aldı.

Mirsis Proje Yönetim Ofis Müdürü Yalçın Eskitoros’un konuşmacı olarak yer aldığı panelde birlikte büyüyen sektörler olan finans, bankacılık ve teknoloji konularına değinildi.

Eskitoros,  danışmanlık hizmeti veren kurumlara müşteri istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde analiz edilmesi, sürecin profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiği gibi önerilerde bulunurken, Mirsis’te bu sürecin nasıl yönetildiğini şu cümleler ile açıkladı: “Mirsis’de Kurumsal Süreç Analizi çalışması yapıldı, bunu takiben belgelendirme sürecine girdik, ISO belgemizi aldık, CMMI yolunda ilerliyoruz. Tabi süreci kurmak yeterli olmayıp, sıkı takip yapmak da gerekiyor. Bunun için de içeride süreçlere, bizim yoğurt yiyişimize uygun otomasyon gerçekleştiriyoruz. Fazlı projemiz bunun için, bu proje ile süreçlerimizi yönetebileceğimiz hızı ve verimliği sağlayacak bir alt yapı kurma hedefindeyiz.”

Öğleden sonraki oturumda ise Mirsis Kalite Direktörü Ayşe Kızılışık tarafından Bilişimci Gözüyle Ölçme konulu sunum yapıldı. Sunumda neden ölçmeliyiz, nasıl ölçmeliyiz ve proje yönetiminde ölçme konularında katılımcılara bilgiler verildi.

 
 Kızılışık, ölçme değerlendirme çalışmalarının neticesinde ölçümlerin süreç iyileştirmeleri için iyi birer araç olduğu, kriterlerin basit ve yalın olması gerektiği ve kurum hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak göstergelerin önceliklendirilmesi konularına değindi.