6 Kasım 2012 Salı

Bankacılık ve finans sektöründe dışkaynak kullanımının geldiği son durum

Finans sektöründe her gün gelişen ve değişen yeni teknolojilerle birlikte özellikle BT alanında önemli yatırımlara ve rekabetle baş edebilecek yeni projelere ihtiyaç artıyor.


Müşteri sayısını artırmak, memnuniyeti en üst düzeyde tutabilmeyi sağlamak için farklılık yaratacak projeler gerçekleştirmek büyük teknolojik yatırımları gerektirirken, bir taraftan da;
Mevcut ürünleri geliştirmek, 
Verimliliği artırmak, 
Yasal süreçlere uyum sağlamak, 
İşletme maliyetlerini azaltmak 
önemli iş yüklerini de beraberinde getiriyor. 

Otomasyonla bu iş yükleri minimize edilmeye çalışılırken;
Güvenlik, 
Riskleri kontrol altına almak, 
Hizmet sürekliliği, 
Performans oldukça önem kazanıyor.

Tüm bu gerekliliklerin yerine getirilmesinin yanı sıra finans kurumlarının temel yetkinliklerine odaklanması da oldukça önemli. 

Bu noktada uzmanlaşmış kadrolardan ve ürünlerden yararlanılması kurumlara birçok avantaj sağlayabiliyor.
Yatırım, işletme, operasyon maliyetlerini azaltabiliyor,
Önceden hesaplanabilir maliyetler belirleyebiliyor,
Doğru teknolojilerin kullanımını sağlayabiliyor,
Ölçümlenebilir hizmet seviyeleri belirleyip, bunları garanti altına alabiliyor,
Esnek kaynak havuzundan yararlanabiliyor
Kaynak ve hizmet sürekliliğini sağlayabiliyor,
Risklerin kontrol altına alınmasını sağlayabiliyor.

Bununla birlikte dış kaynak ekibinin de;
Birlikte çalıştıkları kurum kültürüne uyumu,
Yetkinlikleri, 
Doğru bilgi birikimine sahip olmaları, 
İş yapma biçimleri, 
Gerçek ihtiyacı anlayabilmeleri, 
Proaktif olmaları son derece önemli.

Hizmet sağlayıcılar, kurumlarının müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmayı sağlama konusunda birer ortak gibi çalışmak durumunda.

Bu şekilde dış kaynak kullanımı kurumlara süreçlerden çok iş sonuçlarına odaklanmalarını sağlayabilmektedir.

Bu nedenlerle dış kaynak kullanımı sadece maliyetleri azaltıcı etkisi ile değil, stratejik bir iş yapma biçimi olarak günümüzde yerini almaya başlamıştır. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder