30 Temmuz 2012 Pazartesi

Test Yönetimi - Ergül İnanç Ropörtaj


Bu ay ki söyleşimizi Yazılım Yaşam Döngüsünün önemli aşamalarından biri olan Yazılım Test Yönetimi üzerine hazırladık. Yazlım Test Yönetimi nedir? Test Mühendisi Nedir? Sektörde iş hayatına atılacak adaylar için test yönetimi hangi fırsatları sunuyor? vb. sorularımıza Mirsis test yönetimi ekibi kaynak yöneticisi ile yaptığımız söyleşi ile cevaplar bulacağız.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Mirsis’in Proje Yöneticisi olarak bir banka müşterimiz özelinde sağlanan sistem test yönetim ekibine dış kaynak sağlamak ve test yönetim sürecinin gereklerini yerine getirmek üzere kurulan ekibin kaynak yöneticiliğini yapıyorum. Müşterimiz olan banka lokasyonunda 20 kişilik Mirsis test ekibi ile test yönetim ekibine dahil olarak hizmet veriyoruz.

Yazılım Test Yönetimi ve süreci nedir?
"Yazılım Testi" temel olarak elde edilen ürünün beklenen kalitede olduğunu belirlemek, değilse istenilen kaliteye ulaştırılmasını sağlamak için belirli kurallar ve yöntemlerle yürütülen bir süreçtir.
Yazılım testi, temel olarak elde edilen ürüne ait risklerin belirlenmesi, risklerin özelliklerine göre belirlenen test tipleri ile kontrolü, bulunan hataların giderilmesi ile beklenen kalitenin sağlanması için işletilen süreç olarak tanımlanır.

Ürünün riskine göre, Fonksiyonel Testler, Fonksiyonel Olmayan Testler, Yapısal Testler ve Onay Testi tiplerinden, uygun olan test tiplerinin seçimi, test tiplerine göre uygulanacak test teknikleri ile belirlenen test ortamlarında, konusunda bilgili test uzmanlarının kaynak olarak atandığı, teste ait detayların bulunduğu “test planı”na göre test süreci yönetilir.Test süreci, yazılım yaşam döngüsünün analiz aşamasında başlar, beklentileri karşılayacak kapsamda ürünün veya uygulamanın müşteri onayına sunulmasına kadar devam eder. 

Test Yönetim Hizmeti;
  • Test Stratejisi Belirleme, Planlama ve Kontrol,
  • Test Analiz ve Geliştirme,
  • Test Gerçekleştirme
  • Test’in Sonlandırılması ve Raporlanması
  • Test’in Kapatılması, süreç adımları kapsamında yerine getirilir.

Daha detaylı bilgi almak için www.mirsis.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Test Hizmeti özellikle hangi sektörlerde  ve nasıl yapılandırılmaktadır?
Başta telekom ve finans sektörü olmak üzere;
  • Yazılım ürününün kalitesini kontrol ettirmek,
  • Müşteriye kalitesi onanmış ürünü sunmak,
  • Firma itibarını yüksek tutmak

Yazılım maliyetlerini düşürmek isteyen tüm sektör/kurumlar tarafından bilgi işlem organizasyonlarında test ekipleri yapılandırılmaktadır.

Testin bağımsızlığı esası ile oluşturulan test ekipleri, yapılan uluslararası araştırmalarda ortalamada her 5 yazılımcıya 1 test mühendisi gerekliliği ile konumlandırılmaktadır. Sektör bazında farklılıklar olmakla birlikte güçlü yazılım ekiplerinin yanında güçlü test ekiplerinin varlığı ciddi bir iş potansiyelidir.

Test Ekibi oluşturulurken hangi özellikleri sağlayan adayları tercih edilmektedir?
Test yönetiminde çalışan, belli yetkinlikleri sağlayan kişiler - çalışılan sektör, çalışılan test özelliğine ve kapsamına bağlı olarak - test mühendisi, test analisti, test uzmanı ünvanları ile adlandırılmaktadır.

Türkiye’de son beş yıldır yıldızı parlayan “Test mühendisliği” mesleği geleceğin mesleği olmaya adaydır.  Son dönemde iş ilanlarında sertifikalı test mühendisleri arayışının arttığı gözlemlenmektedir. Yazılım testinin önemi ve değeri ile orantılı olarak mesleğe olan ilginin daha da artması beklenmektedir.

Bir süre öncesine kadar iş analistlerinin iş tanımı içinde yer alan “yazılım testi yapma” görevi artık test mühendislerinin sorumluluğuna bırakılmaya başlanmıştır.

Analist için “happy path” dediğimiz, işin nasıl yapılacağının tanımı ve kapsamı önemli iken, bir test mühendisi için happy path’in yanı sıra olası tüm olumsuz senaryolar ve entegrasyon noktalarından kaynaklı tüm risklerin senaryolarının tanımlanması, testlerinin işletilmesi ve hatalarının yönetilmesi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu da geniş bakış açısı, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Test mühendislerinde aranan özellikler çalışılan sektör ve test cinsine göre farklılık göstermekle birlikte ortak beklentiler açısında değerlendirildiğinde;

Analitik düşünce yapısına sahip olmak en önemli ilk beklentidir. Öncelikle mühendis kökenli adaylar tercih edilmekle birlikte, iş bilgisine sahip ve çalıştığı ortamda testleri yapan, test mantığına hakim kişiler de öncelikle tercih edilmektedir. Çalışılan sektöre bağlı olarak iş bilgisine sahip olmak, bilgiyi analitik bakış açısı ile test süreç yönetim esasları ile birleştirme yetkinliği öncelikli beklentilerdir. Güçlü iletişim yetkinliği ve öğrenme arzusu bir çok meslekte olduğu gibi bu meslekte de adaylarda aranan özelliklerdir.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak bu mesleği tercih etmek isteyen yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?
Özellikle iş hayatına yeni başlayacak adaylar için; kalite mantığına aşinalik sağlamak üzere araştırmalar yapmalarını öneririm. Bunun yanı sıra; Proje Yönetimi, İş analistiği, yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve süreçlerin yönetimi konularında bilgi birikimi ve tecrübelerini artırmaları rakiplerine karşı üstünlük sağlatacaktır. Test ve test süreç yönetimi  kavramlarına genel bakış açısı edinmek üzere ISTQB Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı olmak ta sektör bağımsız aranan önemli bir özellik olarak öne çıkmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder