12 Temmuz 2012 Perşembe

MAS TOOL - Yonetim Beyani YazilimiAUDIT - R Ne yapar ?
Audit-R, bankaların süreçlerinin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) kriterlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Süreçlerin Risk Kontrol Matrislerine (RCM) göre Denetimini kolaylaştırır. Bu kapsamda yapılan test sonuçlarının girilmesini, bulguların sorumlu kişilerle / gruplarla paylaşılmasını, cevap / aksiyon planlarının alınmasını ve takibini sağlarken yıllık olarak Süreç Sahibi Beyan Mektupları alınarak, Yönetim Beyan Mektubunun hazırlanmasını sağlayan bir üründür.AUDIT - R Neden Önemli?
BDDK tarafından 13.03.2010 tarihli yönetmelik ve 30.07.2010 tarihli genelge ile Yönetim beyanı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetim beyanı Banka Yönetim Kurulunca düzenlenir ve denetim dönemini  takip eden ocak ayı sonuna kadar bağımsız denetim kurumuna iletilmelidir.

Audit-R ile yönetim beyanı oluşturulma aşamasında, Audit-R üzerinde takibi yapılan denetim bulgular kullanılarak zamandan tasarruf edilmesi ve operasyonel risklerin minimuma indirgenmesi sağlanmış olur.Anahtar Faydalar 
İzinler dahilinde her yerden sisteme erişim imkanı
Yönetilebilir, parametrik yapı
Raporlanabilir yapı
İzlenebilir Loglama Yapısı
Elektronik posta entegrasyonu
Doküman Ekleme fonksiyonu
Risk Kontrol Matrisi verilerinin MS Excel’den toplu yüklenebilmesi
MS Excel formatında raporların üretilebilmesi.

Teknik Özellikleri
Denetim Yönetimi
Denetim Çalışması Oluşturma
o Denetim Çalışması - Faz 1
o Denetim Çalışması - Faz 2
o Denetim Çalışması - Roll Forward 
Denetim Çalışmaları
Denetim Yönetimi
o Test Template Oluşturma
o Kontrol Test Tanımlama 
o Test Sonucu Girişi
o 1. İnceleme (Manager)
o Açıkların Süreç Sahipleri İle Paylaşılması
o Süreç Sahipleri Cevap / Aksiyon Girişi
o Denetim Değerlendirmesi
o 2. İnceleme (Manager)
o Denetim Çalışmasının Kapatılması
• Yıllık Bulgu Yönetimi
o Yıllık Bulgular
Yıllık Bulgu Oluşturulması
Süreç Sahipleri ile Paylaşılması 
Süreç Sahipleri Cevap / Aksiyon Girişi
Denetim Değerlendirmesi
o Süreç Sahipleri Beyan Mektupları
o Yönetim Beyan Mektubu
• Araştırma – İnceleme

Parametrik Yönetim
Risk Kontrol Matrisi (RCM)
Yetki Tanımlama
Şirket Tanımlama
Test Metodolojisi
Süreç Sahibi Yükleme
İnsan Kaynakları (İK) Verilerini Yükleme

Bilgilendirme / Uyarı Mesajları Yönetimi
Risk Kontrol Matrisi (RCM) Yükleme ve güncellemelerinde ilgili kontrol ve süreç sahiplerine bilgilendirme mesajı
Denetim Çalışması oluşturulduğunda mail ile bilgilendirme opsiyonu
Aksiyon Bitiş tarihlerine göre anımsatma mesajları
Yöneticiye (Manager) incelemeye gönderme aşamasında bilgilendirme mesajı
Açıkların süreç sahiplerine gönderilmesinde Kontrol ve Süreç sahiplerine bilgilendirme mesajı
Gönderilen mail ve eklerinin kullanıcı tarafından gözden geçirilerek düzenlenebilir olması.

Teknik Altyapı
Yazılım İhtiyacı
o Microsoft Windows 2003 ya da üstü
o Microsoft SQL Server 2008 R2
o Microsoft IIS Server 6.0 ya da üstü
Donanım İhtiyacı
o Intel Quad Core 2.8 GHZ ve üzeri
o Minimum 20 GB disk alanı 
o Min 1 GB Ram
Web Arayüzü
o Ext.NET, ASP.NET
o Internet Explorer 8.0 ya da üstü, Firefox 3.0 ya da üstü, Chrome 2.0 ya da üstü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder