1 Haziran 2012 Cuma

Bilgi İşlem Yönetiminin Dönüşümü ve Strateji

Günümüzde bilgi işlem yönetimi  ve yöneticiliği eskiye göre oldukça değişti. Eskiden, bilgi işlem yöneticileri, hangi sektörde çalışırlarsa çalışsınlar, farketmeksizin sistemin çökmemesinden sorumluydular. Teknoloji altyapısını yönetir ve yenilikleri takip ederlerdi. Birkaç yıl öncesinden başlayarak, bilgi teknolojileri departmanlarının başındaki yöneticilerden beklentiler arttı. Artık şirketler, yeni teknolojileri kullanarak rekabet avantajı yaratmak hedefindeler. Kurumların ve kurum çalışanlarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım oranları oldukça arttı. Teknoloji yatırımlarının önemi belirginleşti. Böylece IT yöneticileri daha da ön plana çıktı ve CIO devri başladı.

Şimdi de dünyada CIO kavramı değişmekte. Çünkü teknoloji hızla değişmekte. Gartner tarafından yapılan bir araştırma 10 yıl içerisinde CIO’ların daha hızlı bir değişime uğrayacağını söylemekte. CIO’nun yeni öncelikleri ve beklentileri aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir.

1. Sadece yönetmemeli, liderlik etmeli. Liderlik için vizyonu olmalı, bilgi teknolojilerinin kurumu nasıl daha etkili hale getireceği konusunda bakış açısı olmalı.
2. Kurumdaki diğer liderlerin neye önem verdiğini anlamalı, çalıştığı sektörün mevzuatını bilmeli.
3. Kurumdaki diğer liderlerin hedeflerini anlamalı, ve bu hedefleri bilgi teknolojilerini kullanarak nasıl gerçekleştireceği konusunda vizyonu olmalı.
4. Kurumun beklentilerine paralel etkin bir bilgi teknolojisi altyapısını şekillendirmeli.
5. Açık ve uygun bir bilgi teknolojileri yönetişimi sağlamalı.
6. İş  ve bilgi teknolojileri stratejilerini beraber dokumalı.
7. Yeni bir bilgi sistemleri organizasyonu yaratmalı.
8. Bu organizasyonu da performansı yüksek olacak şekilde kurmalı ve büyütmeli.
9. Bu şekilde oluşan kurumu ve riskleri yönetmeli
10. Bilgi teknolojilerini iş birimlerine iyi pazarlamalı, performansını iyi anlatmalı.

Tüm bu araştırmaların sonucunda önümüzdeki yıllarda CIO’luk kavramının yerini CPO (Chief Process Officer- Süreçlerden sorumlu başkan yardımcısı) pozisyonuna devredeceği düşünülüyor. Yine araştırmalar, 2015 yılında bilgi teknolojileri departmanlarının bugün yaptıkları işlerin önemli bir bölümü için dış kaynak kullanılacağını veya otomatize olacak ve küçüleceğini gösteriyor. Dolayısıyla, 10 yıl sonrasında IT departmanları daha çok “strateji belirleme”, “ilişki yönetimi” gibi konulara odaklanacak.

Sektörel olarak düşündüğümüzde, CIO pozisyonunu yürüten en başarılı sektör finans ve telekom sektörleri. Rekabette  en güçlü silah, teknolojik gelişme ve teknolojik yeniliklere sahip olabilmek ve yenilikçi ürünler geliştirebilmek.  Beraberinde her işletmenin temel amaçlarında olduğu gibi verimliliği ve karlılığı artırmaktır. Bu yüzden teknolojinin iyi yönetilmesi çok önemli. Bu nedenledir ki, şirketin tüm seviyelerinde bilgi teknolojilerinin kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejik bir bileşen olduğu ve harmoni ile yönetilmesi gerekliliği benimsenmeli.

İş birimlerinin bu dönüşüm içinde performans ve verimlilik hedeflerini gerçekleştirmek üzere daha talepkar olduğunu gözlemliyoruz. Bu talepleri yönetmek ve gereksinimleri toplamak geliştirme süreçlerinin hız ve kalitesini artıran önemli noktalar. Gelen talepleri doğru bir şekilde kategorize etmek ,bir talep havuzu yaratabilmek önemli. Gereksinimlerin doğru  bir şekilde tanımlanması, kapsamın net olması kadar, bu kapsam dışına çıkmak gerektiğinde değişikliklerin iyi yönetilmesi de ayrı bir  önem taşımaktadır. Bütün bunlar, temel başarı kriterlerini oluşturmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder