19 Nisan 2012 Perşembe

Mirsis Test Hizmetleri

Mirsis, Bilgi teknolojileri dünyasında hizmet ve üretimde esnek, hızlı ve verimli olmak gerçeğinden yola çıkan Mirsis, geniş kaynak havuzundaki uzmanlaşmış, deneyimli ekibi ile bilgi teknolojilerinde kaynak noktası olmayı hedeflemiştir.

Mirsis deneyimli kişilerden oluşturduğu kadrosunu “Proje Bazlı BT Hizmetleri” kapsamında, firmaların bilgi teknolojilerinde belirlediği stratejik hedeflerine uygun olarak yapılandırarak kâr ve rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur.

Yazılım ürünlerinin, yazılım yaşam döngüsü içinde her aşamada- test edilmesi ile hataların yönetiminin, hatalı ürünün düzeltilmesinin müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkardığı yüksek maliyeti, itibar kaybını önlemedeki önemi açıktır. Bilgi işlem bünyesinde kurulan test ekipleri ile yazılım ürün testlerinin bağımsız birimlerce yapılması günümüzde değeri artan organizasyon yapılarıdır. Mirsis, sağlanan “Test Hizmeti” ile firmalarda yazılım ürün testi için gerekli fonksiyonları yerine getirmeyi hedefler.

Test Yönetim Süreci
Test, yazılım yaşam döngüsünün analiz aşamasında başlar, beklentileri karşılayacak kapsamda ürünün veya uygulamanın müşteri onayına sunulmasına kadar devam eder. Firmada görevlendirilen “Mirsis Test Ekibi” de, firmanın test yönetim sürecinin belirlediği sınırlar çerçevesinde test aktiviteleri yerine getirir.

Mirsis kaynakları, anlaşma kapsamında belirlenen domainlerde proje bazlı efor harcamaktadır. Süreç gereği, gerekli test dokümantasyonlarının hazırlanması, kayıtların tutulması ve performans artışı sağlayıcı geliştirme faaliyetlerinin yürürütülmesinde firma kuralları belirleyicidir. Amaç, test hizmeti için anlaşma ile belirlenen performans kriterlerinin yerine getirilmesidir.

Performans Göstergeleri
Kullanılan önemli performans göstergeleri; kullanıcı kabul testi için harcanan eforun azaltılması, kullanıcı kabul testinde bulunan hata yoğunluğunun hatanın önemine göre belirlenen sınırlar dahilinde kalması olarak özetlenebilir.

Proje bazlı olarak Test sürecinin performansını ölçmeye yönelik kullanılan performans göstergeleri doğrultusunda ekibin proje bazlı performansı değerlendirilir.

“Müşterilerimiz ile yazılım testlerinde hata  maliyetlerini azaltma ve hataların müşteriye    ulaşmadan giderilmesine yönelik test    çalışmalarında kaliteyi daima artırarak ileriye taşıyacağı inancındayız”.

Test Yönetim sürecinin dünya standartlarında belirlenmiş ana adımlarında uygulanır.
  • Test Stratejisi Belirleme
  • Planlama ve Kontrol
  • Test Analiz ve Geliştirme
  • Test Gerçekleştirme
  • Test’in Sonlandırılması ve Raporlanması
  • Test’in Kapatılması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder