17 Ocak 2012 Salı

Mirsis Akademi


Mirsis Akademi, Bilgi Teknolojileri alanında, İş Analizi Yönetimi, Test Yönetimi ve Kalite, Model Bazlı İş Analizi Teknikleri, Proje Yönetimi - PMP, Hizmet Yönetimi - ITIL, COBIT, Implementing COBIT, Bilişim Hukuku ve Mobil Tabanlı Yazılım Geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş Analizi Yönetimi
İş Analizi metodoloji ve tekniklerinde uzmanlaşmak,  projelerin başarıya ulaşması için analiz aşamasında kullanılması gereken dünyada kabul edilmiş en iyi uygulamaları ve uluslararas ı yetkinlikleri pratik uygulamalarla kazanmak. 
(IIBA® - International Institute Of Business Analysis)

Model Bazlı İş Analizi Teknikleri
Bilgi Teknolojileri uygulama geliştirme alanında verimli, fonksiyonel, kullanımı ve bakımı rahat, yeniden kullanılabilir servis bazlı, en az hata ile geliştirilmiş, proje tahmin ve planlaması kolay, ölçülebilir, testleri yönetilebilir sistemler tasarlamak ve uygulamak en önemli hedeflerin arasında gelir. Bu süreç öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi bir anlamda zorunlu kılar.

Test Yönetimi ve Kalite
Bilgi teknolojisi uygulama geliştirme alanında verimli, fonksiyonel, kullanımı ve bakımı rahat, yeniden kullanılabilir servis bazlı, en az hata ile geliştirilmiş, proje tahmin ve planlaması kolay, ölçülebilir, testleri yönetilebilir sistemler tasarlamak ve uygulamak en önemli hedeflerin arasında gelir. Ancak yazılım ortamları sürecin ve işin doğasından kaynaklanan pek çok hatayı da barındırır. Test geliştirme sürecinin vazgeçilmezidir, her aşamada yapılamalıdır; BT'de kalitenin garantisidir. 

Hizmet Yönetimi - ITIL (ver 2011)
 
ITIL Temel (Foundation) eğitimi, pratiğe yönelik çeşitli grup çalışmalarıyla katılımcılara hizmet yönetimi ile ilgili temel prensipler aktarılır. Ve ITIL temel modülleri ve süreçleri tanıtılır.Proje Yönetimi - PMP
Proje Yönetimi metodolojisinin, PMI® yaklaşımının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır. Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi ve Proje yönetimi araçları programın içeriğini oluşturmaktadır.

Bilişim Hukuku
Bu eğitim, bilişim hukukunun genel çerçevesi ile birlikte uygulamadaki durumunu öğrenmek veya bu konudaki bilgilerini geliştirmek isteyen hukukçular ile şirketlerin IT ve insan kaynakları departmanları başta olmak üzere çeşitli konum ve kademelerdeki yöneticileri hedeflemektedir. Konuların anlatımı salt hukuki bir yaklaşımla değil teknik ve hukuki yaklaşım birlikte ele alınarak yapılmaktadır.

Cobit  Foundation 4.1
 
ISACA COBIT®(Control Objectives for Information and related Technologies) temel eğitimi,  Bilgi Teknolojileri (BT) yönetişim çerçevesini ve COBIT en iyi uygulamalarıyla BT yönetişiminin hayata nasıl geçirileceği örnekler ve vaka analizleriyle anlatılır. COBIT kullanımının anlaşılmasına yardımcı olur.

Implementing Cobit
 
Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) tarafından geliştirilen COBIT, şirketlerin Bilgi Teknolojileri hedefleriyle iş hedeflerinin uyumlu hale gelmesini sağlamak ve BT departmanlarının şeffaflığını sağlamak için oluşturulmuş bir çerçevedir. COBIT çerçevesini uygulayan şirketler  BT alanlarını ve süreçlerini,  BT faaliyetlerini bir sisteme bağlı olarak yönetilebilir ve sürekli  iyileşmeyi sağlayabilirler.  COBIT Uygulama Eğitimi BT yönetişim çerçevesinin alanlarını, süreçlerini ve kontrol hedeflerini kapsar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder