14 Kasım 2011 Pazartesi

Mobil Platformlar Güçleniyor


Mobil iletişimde yaşadığımız hızlı dönüşüm, "mobil servisler" başlığı altında yeni bir hizmet alanı açmaya Mirsis'i de yönlendirdi. Mobil servisler hizmet alanımızı, ağırlıklı olarak bulut servislerle destekli, bireylere, kurumlara yönelik olarak planladık: Büyük kitleleri  hedefleyerek, paralelinde kuruma özel iş uygulamalarının geliştirilmesine yöneldik. Odağımız şu an iOS, Android ve Blackberry OS gibi son kullanıcıya daha yakın sistemler ve donanımlar üzerindeki ekosistemlerde değer yaratmak.

Kurumlarda içeriği yayınlamak, dağıtılan içeriğin değişik ortamlarda yayınlanması ve bu yayının veri toplaması, görüntülenmesi ve tekrar işleme alınması fonksiyonları temel ihtiyaç. Bu ihtiyaça cevap verebilmek için, müşterilerimizle birlikte çalışmaktayız: Ortam bağımsız uygulama arayüzlerinin paylaşımı, iş uygulamalarının mobilleşmesi, iş fonksiyonlarına mobil ile yeni değerler kazandırılması çalışma alanlarımız.  Özellikle bulut temelli ekran görüntüleme teknolojileri üzerine iyi sayılabilecek  ilerleme kaydettik, konuyla ilgili ilk ürünümüzü Browse2Go markası altında iOS global pazarına sunduk. Kurumsal versiyonu üzerinde de çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Telekom gibi hızlı sonuçlar elde edebileceğiniz bir sektörde çeviklik ve hızın kaçınılmaz bir durum olduğunu düşünüyoruz. Mobil servisler konusundaki ürün geliştirme ve sürüm projelerimizi çevik metodojiler ile yönetiyoruz. 

Son kullanıcıların mobil donanımların ve mobil iletişimdeki hızlı dönüşümün yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu dönüşüm ile iş uygulamalarının yeni ortamlarının akıllı telefon ve tablet cihazlar merkezinde olacağını görüyoruz. Kullanım kolaylıkları nedeniyle tabletlerin hızlı yükselişi devam edecek. Aynı zamanda kişisel donanımlarında, paylaşımlı olarak bir iş donanımı olarak kullanıldığı durumlar bile söz konusu. Bu durum bilgi güvenliği ve kurumsal data yönetimi anlamında yeni ihtiyaçlar yaratacak. Tablet donanımlar ve akıllı telefonlardaki bu teknolojilerin orta ve uzun vadede bireysel ve kurumsal kullanımda mobil iletişimin temel bir bileşeni olacağını, entegre bir şekilde TV, oyun ve konsol gibi eğlence ve  akıllı ev donanım gibi günlük donanımlarımızda, yazılım geliştirme ve yeni iş alanları konusunda fırsatlar olacağını düşünmekteyiz.

"Genel Müdürümüz Gül Düzgider'in BTHaber 14-20 Kasım 845. sayısında yayınlanan sektör görüşü metninin uzun içeriğidir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder