1 Kasım 2011 Salı

En Yeşil Şirketler

Newsweek’in Yeşil Değerlendirmesi:
En Yeşil Şirketler


Newsweek dergisi, iki yıl önce (2009) Kopenhag’da yapılan İklim Değişikliği Konferansında Yeşil Değerlendirme çalışması başlatmıştı.


Olumsuz iktisadi gidişlere karşın şirketlerin özellikle de devlerin yeşil projelere ilgili giderek artan bir seyir izliyor. Gezegenimize de yararı oluyor ama esas ilgi odağı bu çalışmaların ‘İş’e katkısı! Şirket yöneticileri için atıkların azaltımı, boşa giden enerjinin azaltılması vb. çalışmaların sonucunda şirketin gelir tablosundaki net kârının artması önemli. GE şirketinden Ecomagination izlencesinin yönetmeni M. Vachon diyor ki, ‘yapmamız gerekeni yapıyoruz, teknolojik yenilikle hem iktisadî hem de çevresel başarımımızı birlikte artırabiliriz.’


Newsweek’in Yeşil Derecelendirme Çalışmasının Yöntemi


Çalışma bir uzman danışmanlar öbeğiyle (özellikle iki çevre araştırma şirketi olan Trucost ve Sustainalytics ile) yapılıyor. Şirketlere 100 üzerinden puan verilirken üç bileşen göz önünde alınıyor ve bunlara ağırlıklar veriliyor; sırasıyla %45, %45, %10.

Şirketin 750’den fazla ölçümden oluşan çevresel etki değeri (sera gazı salımı ve su kullanımı gibi şeyleri de içeren biçimde ayakizi olarak)
b.      Şirketin bu ayakizini yönetme siyasalarının, izlencelerinin niteliği

c.      Şirketin a ve b şıklarına ilişkin raporlama şeffaflığı
Şirketlerin puanlarının yıldan yıla karşılaştırılmasının olanaklı olamayacağı belirtilmiş. Dergi biri ABD’deki 500 büyük şirket için, diğeri ise küresel 500 büyük şirket için olmak üzere iki çizelge hazırlıyor.

2011 Yılındaki Çizelgelerde Göze Çarpanlar


Küresel olarak bakıldığında bu yıl çizelgenin üst sıralarını teknoloji ve finansal hizmetleri doldurmuş gözüküyor. Bu sonuçta diğer hizmet şirketlerine göre daha az çevresel ayakizi doğurmalarının da etkisi olsa gerek.


Çevresel etki ölçme, yönetme, raporlama işini tam 20 yıldır yapan IBM, bu sürede 5,4 milyon KWH elektrik tasarrufu yapmış, karbondioksit salımının azaltımı ile süreçte 400 milyon dolardan fazla bir tasarruf sağlamış. IBM’in sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Wayne Balta, enerji etkenliği ve korumasının kafa yormayı gerektirmeden para kazanılabilecek kadar kolay bir iş olduğunu vurguluyor. IBM bu işi sadece kendi etkinlikleri için değil, müşterileri için hazırladığı yazılımlara dek yaymış.


İmalat süreçleri olmayan tedarik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri haliyle çizelgenin üst sıralarına yerleşiyorlar. Örneğin, Alman sigorta şirketi Münich Re küresel çizelgenin birinci sırasına oturmuş. Beri yandan banka şirketleri kredi verdikleri şirketlerin (örnekse kömür ve gaz şirketlerinin) çevresel etkileri nedeniyle sıralamada kolayca üst sıralara yerleşememişler. Bu konu çalışmada ilk kez bu yıl hesaba katılmış.

Küresel çizelgedeki ilk 10’a giren sermaye malları üreticisi bir tek şirket var: Philips. Bu derecesini çok üst düzeyli çevresel yönetim ve dahi raporlama kalitesine borçlu imiş. Ayrıca Philips’in imalat atıklarının geriye kazanımı, zehirleyici kimyasallardan kurtulma gibi çalışmaları da bu derecesinde etkili olmuş. Philips de IBM gibi işi müşterilere doğru yaymış, örnekse enerji-etken LED aydınlatma gereçleri gibi. Şirket 2015 yılında ürünlerinin yarısının yeşil ürünler olmasını hedeflemiş.

Kaynakça: Cumhuriyet Yaşam 31 Ekim 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder